Göteborg blev första stad i världen med gröna obligationer

Hösten 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Idag utgörs 3,36 av de totalt 38 miljarder som Göteborgs Stad har i lån av gröna obligationer.

Uppdaterat ramverk och second opinion för gröna obligationer.

Nytt ramverk och second opinion från Cicero daterade mars 2015.

Nytt investerarbrev för 2015

Se vilka nya projekt som har tillkommit och läs andra nyheter som berör gröna obligationer i Göteborg.