Återrapportering

På den här sidan kommer vi återrapportera framsteg i de olika projekt som finansieras via gröna obligationer. Uppdateringar sker löpande.

Fördelning av gröna obligationer i Göteborgs Stad.

PROJEKT2013201420152016
Ultrafilter150420--
GOBIGAS300-620
Elbilar3018,611,30
Kväverening-47110164
Trädplantering-8,35,75,1
Celsius5--
Fotgängarstaden--50,39,7
Cykeltrafikstaden--60,427,5
Energieffektivisering av trafikbelysning--48,941,5
Hållbart byggande - lågenergilokaler-382313,5497,5
Energieffektiva bostäder--388,1427
Spårvagnar---170
S:A per år480880,91608,21342,3
Totalt4801360,92969,14311,4

Nedan hittar ni investerarbrev som publiceras årligen.

2013

2014

2015

2016