Kreditbetyg

Kreditvärderingsinstituten Moody´s och Standard & Poor´s har under åren bekräftat kommunens starka kreditvärdighet. Kommunens kreditbetyg är från Moody´s sedan 2006 det högsta möjliga, Aaa, och från Standard & Poor´s sedan 2007 det näst högsta, AA+. Båda betygen har stabila utsikter.

Ratingbetygen underlättar för staden att få tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden. Faktorer som lyfts fram som positiva i analyserna är förutsägbarhet i den ekonomiska utveckling, en dynamisk lokal ekonomi med stabila utsikter, stark finansiell styrning med flexibilitet i budgeten i förhållande till omvärlden och god likviditetsberedskap. Bland riskerna nämns att stora investeringar både i bolags- och nämndsektorn som påverkar skuldsättningsgraden.

Publiceringsdagar för årets ratingrapporter:

Standard & Poor’s:

15 september 2017 Standard & Poor´s bekräftar stadens betyg, AA+ med stabila utsikter. Betyget har varit oförändrat sedan 2007. Vänligen se rapporten nedan:

S&P Research Update 15Sep-2017

19 juni 2017 Standard & Poor’s publicerar den första kommunala Green Evaluation report för Göteborgs Stads gröna obligation . Läs mer via
Green Evaluation page
och Infrastructure Hub

Moody’s:

8 Maj 2017: Kreditvärderingsinstitutet Moody´s bekräftar stadens betyg Aaa med stabila utsikter. Betyget har varit oförändrat sedan 2006.

Credit Opinion 2017 – Moody’s

31 maj 2016: Moodys Investors Service har i dag tilldelat en grön Bond Assessment (GBA) högsta GB1 till Göteborgs stad som ska utfärdas i enlighet med Göteborgs stads Euro Medium Term Note Programmet, pressmeddelande: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Green-Bond-Assessment-GBA-of-GB1-to-the–PR_349755