Göteborg blev första stad i världen med gröna obligationer

Hösten 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Per 2018-12-31 utgörs cirka 7 av de totalt 42 miljarder kr som Göteborgs Stad har i lån av gröna obligationer.

Impact Report

Staden publicerar s k ”impact report”. Läs mer under ”Återrapportering”

Nytt investerarbrev för 2015

Se vilka nya projekt som har tillkommit och läs andra nyheter som berör gröna obligationer i Göteborg.