Göteborg blev första stad i världen med gröna obligationer

Hösten 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Idag utgörs 4,36 av de totalt 38 miljarder som Göteborgs Stad har i lån av gröna obligationer.

Impact Report

Staden har, för första gången, publicerat s k ”impact report”. Läs mer under ”Återrapportering”

Nytt investerarbrev för 2015

Se vilka nya projekt som har tillkommit och läs andra nyheter som berör gröna obligationer i Göteborg.