Göteborg blev första stad i världen med gröna obligationer

Hösten 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Per 2018-12-31 utgörs cirka 7 av de totalt 42 miljarder kr som Göteborgs Stad har i lån av gröna obligationer.

Impact Report

Staden publicerar en så kallad ”Impact report”. Läs mer under ”Återrapportering”

Uppdaterat ramverk för gröna obligationer

Göteborgs Stad har uppdaterat sitt ramverk avseende gröna obligationer ”The City of Gothenburg’s Green Bond Framework 2019”