Återrapportering

På den här sidan kommer vi återrapportera framsteg i de olika projekt som finansieras via gröna obligationer. Uppdateringar sker löpande.

Fördelning av gröna obligationer i Göteborgs Stad.

PROJEKT20132014201520162017
Ultrafilter150420---
GoBiGas300-620--
Elbilar3018,611,3018,9
Kväverening-4711016432,0
Trädplantering-8,35,75,16,2
Celsius5---
Fotgängarstaden--50,39,716,7
Cykeltrafikstaden--60,427,527,6
Energieffektivi-
sering av trafik-
belysning
--48,941,536,9
Hållbart
byggande
lågenergi
-lokaler
-382313,5497,5588,1
Energi-
effektiva
bostäder
--388,1427544,0
Spårvagnar---17091,2
Kodammarna----33,9
S:A per år480880,91608,21342,31395,5
Totalt4801360,92969,14311,45706,9

Nedan hittar ni investerarbrev som publiceras årligen.

2013

2014

2015

2016