Återrapportering

På den här sidan kommer vi återrapportera framsteg i de olika projekt som finansieras via gröna obligationer. Uppdateringar sker löpande.

Fördelning av gröna obligationer i Göteborgs Stad.

PROJEKT201320142015201620172018
Ultrafilter150420----
GoBiGas300-620---920
Elbilar3018,611,3018,917
Kväverening-4711016432,03
Trädplantering-8,35,75,16,28
Celsius5----
Fotgängarstaden--50,39,716,732
Cykeltrafikstaden--60,427,527,665
Energieffektivi-
sering av trafik-
belysning
--48,941,536,943
Hållbart
byggande
lågenergi
-lokaler
-382313,5497,5588,1707
Energi-
effektiva
bostäder-Framtiden
--388,1427544,0830
Spårvagnar---17091,241
Kodammarna----33,980
Solcellspark-----38
Energi-
effektiva
bostäder-GöteborgsLokaler
-----239
S:A per år480880,91608,21342,31395,51166
Totalt4801360,92969,14311,45706,96873

Nedan hittar ni investerarbrev som publiceras årligen.

2013

2014

2015

2016