Nyheter

Här presenterar vi nyhetsartiklar om Göteborgs stads arbete med gröna obligationer

 

12 september 2019 – Göteborgs Stad har uppdaterat sitt ramverk avseende gröna obligationer. The City of Gothenburg’s Green Bond Framework

I sitt arbete med gröna obligationer har Göteborgs Stad samarbetat med forskningsinstitutet Cicero vid Oslo Universitet som har lämnat ett så kallat second opinion om stadens ramverk för gröna obligationer. Second Opinion on the City of Gothenburg’s Green Bond Framework
______________________________________________________

20 juni 2019 – Göteborgs Stads Impact Report är uppdaterad. Läs rapporten här Green Bond Impact Report 2018 City of Gothenburg
______________________________________________________

29 juni 2018 – Göteborgs Stads Impact Report är uppdaterad. Läs rapporten här Återrapportering Green Bonds Impact Report 2017
______________________________________________________

10 april 2018 – Med anledning av Göteborg Energis beslut att avveckla den nuvarande driften och verksamheten i GoBiGas kommer de 920 MSEK som investerats via gröna obligationer att omallokeras till andra gröna lånefinansierade projekt. Läs mer via Pressrelease: GoBiGas avslutas men anläggningen kan få en roll i framtidens energiförsörjning

______________________________________________________
18 december 2017 – Göteborgs Stad har i samarbete med tio nordiska emittenter av gröna obligationer sammanställt en praktisk guide för återrapporteringen av miljöeffekterna från de projekt som finansierats med gröna obligationer. Läs mer via Impact Reporting

______________________________________________________

19 juni 2017 – Ratinginstitutet Standard & Poor’s publicerar den första kommunala ”Green Evaluation report” för Göteborgs Stads gröna obligation. Läs mer via Green Evoluation Page och Infrastructure Hub
______________________________________________________
31 maj 2017 – Ratinginstitutet Moodys Investors Service skriver i sin globala CSR-rapport (Corporate Social Responsibility) om Göteborgs Stads arbete med gröna obligationer. Klicka på länken för att läsa mer Moody´s CSR-rapport

______________________________________________________

30 mars 2017 – Stort intresse för Göteborgs Stads gröna obligationer vilket uppmärksammas i program av Sveriges radio. Läs mer och länkar till programmen Vetenskapsradion och Klotet i P1: Vårt Göteborg

______________________________________________________

1 december 2016 – Göteborgs Stads finanschef Magnus Borelius är Årets Finansprofil 2016, utsedd av FinansKompetensCentrum vid Business Region Göteborg. I motiveringen står bland annat: ”Han har med personligt engagemang skapat en grön, global våg kring gröna obligationer, där pengarna är öronmärkta för klimatvänliga investeringsprojekt. Hans arbete har bidragit till att Göteborg år 2015 blev Årets Klimatstad och att staden har fått högsta kreditvärdering.” Läs mer: BusinessRegionGöteborg

______________________________________________________

29 september 2016 – Göteborgs Stad får prestigefyllt FN-pris för sitt arbete med gröna obligationer. Idag offentliggjordes de 13 vinnarna av FN:s klimatpris Momentum for Change. Göteborgs Stad är en av vinnarna och belönas för sitt arbete med gröna obligationer inom kategorin Financing for Climate Friendly Investment. Läs mer: Momentum for Change  

______________________________________________________

31 maj 2016 – Global Credit Research – Moodys Investors Service har i dag tilldelat en grön Bond Assessment (GBA), högsta GB1, till Göteborgs stad som ska utfärdas i enlighet med Göteborgs stads Euro Medium Term Note Programme. Läs mer: Global Credit Research  

________________________________________________________

Göteborgs Stad i Cities100! Publikationen Cities100 har tagit med städer från hela världen som har praktiska och innovativa system för att motverka klimatförändringar. Göteborgs Stads arbete med gröna obligationer resulterar i att staden uppmärksammas som en av de ledande städerna med åtgärder mot klimatförändringar på global nivå! Läs mer: Cities100

________________________________________________________

Vårt Göteborg 2015-11-30 Göteborgs Stad deltar i FN:s klimatmöte i Paris 2-5 december 2015. Göteborgs Stad, som var först i världen med gröna obligationer, arrangerar under klimatmötet i Paris ett seminarium om finansiering av klimatlösningar i städer. Staden deltar bland annat också i ett stort borgmästarmöte och två seminarier om fossila bränslen och minskade utsläpp av växthusgaser.

________________________________________________________

Vårt Göteborg 2015-11-19 Göteborg Stads arbete med gröna obligationer har valts ut som ett av 100 goda exempel i en ny bok på hur städer kan motverka klimatförändringar. Boken ges ut i samband med klimattoppmötet i Paris i början av december. Tanken med publikationen Cities 100 är att sprida exempel på hur städer kan jobba med att förebygga och motverka klimatförändringar inom olika områden. I avsnittet om vad den finansiella och ekonomiska sektorn kan göra lyfts Göteborgs Stads arbete med gröna obligationer fram. – De kontaktade oss och tyckte att vi skulle nominera projektet, så det känns roligt, säger Magnus Borelius, finanschef på stadsledningskontoret.
Cities 100 ges ut i samarbete mellan tankesmedjan Sustainia och C40, ett internationellt nätverk av städer som vill minska utsläppen av växthusgaser.

________________________________________________________

22 april 2015 besöker finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund stadshuset för att diskutera Göteborgs klimatarbete och gröna obligationer, med anledning av att staden är utsedd till Årets klimatstad 2015. Göteborg är den första svenska kommun som har arbetat med gröna obligationer. Per Bolund träffar Magnus Borelius, finanschef på stadsledningskontoret tillsammans med Miljö- och klimatnämndens ordförande Derya Tumayer (MP). Läs Finansdepartementets pressmeddelande här

________________________________________________________

16 mars 2015 WWFs pressmeddelande Göteborg utsedd till Sveriges klimatstad 2015. I sin motivering lyfter juryn fram stadens arbete med gröna obligationer. Läs WWFs pressmeddelande genom att klicka på den gröna rubriken.

________________________________________________________

17 februari 2015 WWF Gröna obligationer – ett lyckat koncept i Göteborg Parallellt med Earth Hour driver WWF den internationella stadsutmaningen Earth Hour City Challenge där tre svenska finalister – Göteborg, Eskilstuna och Västerås – tävlar om titeln årets svenska klimatstad. Den 17 mars avgörs vem som vinner i Sverige och den globala vinnaren utses i april.På sajten We Love Cities uppmuntrar WWF människor över hela världen att visa sitt stöd för städernas miljö- och klimatinsatser och rösta på sina favoriter.

________________________________________________________

9 dec 2014 Sveriges radio P4 Göteborg direkt Intervju med finanschef Magnus Borelius i Lima, Peru (startar 2 tim och 54 sek in i programmet). Göteborgs stads finanschef Magnus Borelius deltog på FN:s klimatkonferens COP20 i Lima i Peru. Där berättade han om processen med upplåning av gröna obligationer på ett forum för hållbar innovation.

_______________________________________________________

9 dec 2014 Green Gothenburg Göteborg till Lima med gröna lån.

_______________________________________________________

8 dec 2014 Business Region Göteborg Rusning till Göteborgs gröna lån.

_______________________________________________________

8 dec 2014 Vårt Göteborg Göteborgs gröna obligationer presenteras på klimatmöte i Peru.

_______________________________________________________

3 jun 2014 Vårt Göteborg  Gröna obligationer nu en del av Göteborgs Stads miljöarbete

26 feb 2014 Vårt Göteborg Fler gröna obligationer i Göteborg – och nu sprids idén över världen

27 sep 2013 Vårt Göteborg Göteborgs Stad först i Norden med gröna obligationer