Second opinion

I sitt arbete med gröna obligationer har Göteborgs Stad samarbetat med Cicero, ett forskningsinstitut vid Oslo Universitet. Cicero har lämnat ett s.k. second opinion om staden ramverk för gröna obligationer.

Här kan ni läsa det senaste second opinion från Cicero (2015)

Second opinion CICERO 2015

Nedan hittar ni det föregående second opinion från Cicero (2013)

Second Opinion CICERO 2013

Göteborgs Stad har valt att förtydliga projektkategorier och urvalsprocessen i följande dokument.

Eligable projects specification