Second opinion

I sitt arbete med gröna obligationer har Göteborgs Stad samarbetat med Cicero, ett forskningsinstitut vid Oslo Universitet. Cicero har lämnat ett s.k. second opinion om stadens ramverk för gröna obligationer.

Här kan ni läsa det senaste second opinion från Cicero (2019)

Second Opinion City of Gothenburg 2019

Nedan hittar ni det föregående second opinion från Cicero (2015)

Second opinion City of Gothenburg 2015

Göteborgs Stad har valt att förtydliga projektkategorier och urvalsprocessen i följande dokument (ur 2015 års ramverk)

Eligable projects specification 2015