Kreditbetyg

Göteborgs Stad väljer ett kreditbetyg istället för två

Göteborgs Stad låter externa kreditvärderingsinstitut utföra kreditvärdering av stadens totala ekonomi. Kreditvärderingen görs för att få full tillgång till kapitalmarknaden där en betydande del av kommunens upplåning sker. Ett högt kreditbetyg ger bättre tillgång till och bättre pris på lånefinansiering än om man har ett lågt kreditbetyg eller inget kreditbetyg alls.

Ett kreditbetyg sänker kostnaderna
Göteborgs Stad har varit den enda kommunen i Sverige med dubbla kreditbetyg men kommer fortsättningsvis att endast använda ett kreditbetyg, Standard & Poor’s, en förändring som görs för att sänka kostnaderna. Standard & Poor’s används av övriga svenska kommuner. Därför har avtalet med Moody´s sagts upp. Stadsledningskontoret bedömer att tillgången till kapitalmarknaden inte försämras av beslutet.

God kreditvärdighet
Göteborgs Stad har en god kreditvärdighet med stabil utsikt. Såväl Moody´s som Standard & Poor´s har nyligen bekräftat Göteborgs Stads starka kreditvärdighet. Kommunen har sedan 2006 fått högsta möjliga kreditbetyg av Moody´s, Aaa. Standard & Poor´s ger kommunen sedan 2007 det näst högsta, AA+. Båda betygen har stabila utsikter.

Kontaktpersoner hos Göteborgs Stad:

Finanschef Martin Jakobsson, martin.jakobsson@stadshuset.goteborg.se, 031-368 04 27

Portföljförvaltare Fredrik Block, fredrik.block@stadshuset.goteborg.se, 031-368 02 91

Frågor och svar

Varför har kommunen extern kreditvärdering?

Kommunen har kreditbetyg främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden. En stor del av kommunens upplåning görs på kapitalmarknaden genom att ge ut kommuncertifikat och kommunobligationer. Göteborgs Stads starka kreditbetyg ger oss god tillgång till lånefinansiering och till ett lågt pris jämfört med en aktör som har ett svagt betyg eller ingen kreditvärdering alls.

Varför avslutar Göteborgs Stad avtalet med ett av kreditvärderingsinstituten?

Göteborgs Stad är den enda kommunen i Sverige med dubbla kreditbetyg, och vi finner ingen anledning att vara det framöver. Bedömningen är att tillgången till kapitalmarknaden inte försämras av beslutet. Genom att fortsätta med det institut som övriga kommuner i Sverige använder sig av blir det även fortsättningsvis enkelt och tydligt för marknadens aktörer att kunna utläsa och bedöma Göteborgs Stads kreditvärdighet.

Hur stor är kostnadsbesparingen?

Den årliga besparingen gentemot det externa kreditvärderingsinstitutet är på drygt tre miljoner kronor. Dessutom sker en besparing i de interna resurser som krävs för att genomföra de två granskningar som genomförs årligen med institutet.

Varför görs förändringen just nu?

Syftet med åtgärden är att göra en kostnadsbesparing, som ett led i det ständiga arbetet med förbättringar och effektivisering. Vi väljer att göra förändringen när vi nyligen fått båda kreditbetygen bekräftade med höga betyg och stabila utsikter. Detta för att tydliggöra att beslutet inte har med förändrade ekonomiska förutsättningar att göra.

_ _ _ _ _

Kreditvärderingsinstituten Moody´s och Standard & Poor´s har under åren bekräftat kommunens starka kreditvärdighet. Kommunens kreditbetyg är från Moody´s sedan 2006 det högsta möjliga, Aaa, och från Standard & Poor´s sedan 2007 det näst högsta, AA+. Båda betygen har stabila utsikter.

Ratingbetygen underlättar för staden att få tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden. Faktorer som lyfts fram som positiva i analyserna är förutsägbarhet i den ekonomiska utveckling, en dynamisk lokal ekonomi med stabila utsikter, stark finansiell styrning med flexibilitet i budgeten i förhållande till omvärlden och god likviditetsberedskap. Bland riskerna nämns att stora investeringar både i bolags- och nämndsektorn som påverkar skuldsättningsgraden.

Standard & Poor’s:

September 2019 Standard & Poor´s bekräftar stadens betyg, AA+ med stabila utsikter. Betyget har varit oförändrat sedan 2007. Vänligen se rapporten nedan:

S&P Research Update Sep-2019

19 juni 2017 Standard & Poor’s publicerar den första kommunala Green Evaluation report för Göteborgs Stads gröna obligation . Läs mer via

Green Evaluation Standard & Poor´s 2017-06-19

Moody’s:

30 augusti 2019: Kreditvärderingsinstitutet Moody´s bekräftar återigen stadens betyg Aaa med stabila utsikter. Betyget har varit oförändrat sedan 2006.

Moody’s Kreditbetyg 2019

31 maj 2016: Moodys Investors Service har i dag tilldelat en grön Bond Assessment (GBA) högsta GB1 till Göteborgs stad som ska utfärdas i enlighet med Göteborgs stads Euro Medium Term Note Programmet, pressmeddelande: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Green-Bond-Assessment-GBA-of-GB1-to-the–PR_349755