Organisation

Den aktuella organisationsstrukturen kan alltid hittas på Göteborgs Stads officiella webbplats 

Nedanstående länk visar organisationsstrukturen inklusive bolag per 2016-08-29

Göteborgs Stads organisation