Upplåning

Göteborgs Stads finansiering sköts främst via etablerade finansieringsprogram. I sin upplåning använder sig kommunen av ett långfristigt program EMTN (Euro Medium Term Note) med en ram på 6 miljarder euro (EUR) och ett kortfristigt certifikatprogram KCP (Commercial Paper) med en ram på 6 miljarder kronor (SEK).

ECP (Euro Commercial Paper) program uppdaterades 2013 och låneramen är satt till 500 miljoner dollar (USD). Mer fakta om programmen hittas i menyn till vänster under Program.

Göteborgs Stad är även medlem i Kommuninvest i Sverige AB och har möjlighet att ta upp finansiering den vägen.

Staden har även tecknat lån billateralt med motparter såsom Europeiska Investeringsbanken. För närvarande har koncernen bilaterala lån på 13,8 miljarder kronor. Dessa lån ingår inte i låneprogrammen.

 

Per den 31/12 2019 uppgick upplåningen enligt följande:
EMTN 28,7 MDR SEK
KCP 1,6 MDR SEK
ECP 2,2 MDR SEK
Kommuninvest 6,7 MDR SEK
EIB

NIB

CEB

5,3 MDR SEK

1,0 MDR SEK

0,8 MDR SEK