Emissioner

Göteborgs Stad ger ut kommunobligationer och kommuncertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategi

Upplåningsstrategin baseras på några huvudpelare:

  • transparens
  • investerarvård
  • färre men större transaktioner
  • ”book building” används som emissionsförfarande
  • vi är öppna för s.k. ”reverse inquiries” om kapitalbehovet från vår sida finns

Syftet med att ha en klar strategi för året är att öka transparensen kring vår upplåning och förutsägbarhet kring oss som emmitent.

Nästa emission

Göteborgs nästa emission planeras att ske i augusti/september 2020.